Trang chủ / Lãnh đạo - Quản lý / Ts. Lê Thẩm Dương – Chiến Lược Tài Chính

Ts. Lê Thẩm Dương – Chiến Lược Tài Chính

Lợi ích từ khóa học

  • Đọc và hiểu các báo cáo tài chính
  • Có khả năng đánh giá tài chính của công ty
  • Hiểu và thực hiện các chiến lược tài chính phù hợp với nhu cầu thực tế

Đối tượng mục tiêu

  • Những kế toán viên muốn phát triển bản thân thành người phân tích tài chính
  • Những nhân viên, trưởng bộ phận hoặc giám đốc mảng kinh doanh của các doanh nghiệp
  • Những người có ý định thành lập công ty riêng
  • Những giám đốc doanh nghiệp có nhu cầu cải tiến bộ máy hoạt động của công ty

Thông tin Giảng Viên

Giảng viên: T.S Lê Thẩm Dương

Tiểu sử

Lê Thẩm Dương được biết đến không chỉ là một giảng viên xuất sắc của Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh mà còn được biết đến với một thương hiệu là một diễn giả chuyên nghiệp, một chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực đào tạo, hoạt động thực tiễn…

Năm 1982 – 1989: Giảng viên, Học viện Ngân hàng, Hà Nội

Năm 1989 – 1998: Giảng viên, Đại học Ngân hàng, TP. Hồ Chí Minh

Năm 1998 – 2005: Giảng viên, Phó Trưởng khoa, Khoa Tín dụng Ngân hàng, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Năm 2005 – nay: Giảng viên, Trưởng khoa, Khoa Quản trị Kinh doanh, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

Thành viên của tổ viết bài của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (1 trong 8 thành viên). Giảng viên chính chương trình Cấp chứng chỉ hành nghề của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Tư vấn Nghiệp vụ và quản trị cho các ngân hàng thương mại như Ngân hàng Nông nghiệp Tân Bình, Ngân hàng Miền Tây, Ngân hàng Công Thương. Tư vấn quản trị cho báo Tuổi trẻ, Bưu điện Đồng Nai, Hoàng Anh Gia Lai, Mai Linh…

Khách mời thường xuyên (hơn 2 lần/tuần) về mảng Kinh doanh và Chứng khoán của Đài Truyền hình Việt Nam VTV, VTV9 và các Đài Truyền hình địa phương HTV, BTV. Khách mời, chủ toạ thường xuyên của các diễn đàn cấp Quốc gia và khu vực như diễn đàn: Triển vọng Kinh tế 2008/2009, 2009/2010/2011, Tìm vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, Thị trường Chứng khoán Việt Nam qua từng giai đoạn, Các giải pháp hạn chế lạm phát,…

Thường xuyên tham gia trả lời trực tuyến trên Tuổi Trẻ online và Thanh Niên online về Kinh tế, hoạt động Kinh doanh và Thị trường Chứng khoán. Giảng viên thỉnh giảng thường xuyên các chương trình đào tạo ngắn ngày của Học viện Kent, Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm CPE Đà Nẵng, ImPack…

Trực tiếp giảng dạy và tư vấn cho các ngân hàng thường xuyên 8 khóa/ năm, tại trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Trực tiếp giảng dạy tại các NH BIDV, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công Thương Việt Nam, Ngoại thương Việt Nam – với số lượng lớn các chi nhánh – và các Ngân hàng Thương mại Cổ phần, Dầu Khí, Nam Á, Á Châu, Việt Á…

Giáo Trình Khóa Học

Phần 1: Giới thiệu

Bài 1: Giới thiệu

Bài 2: Ý nghĩa chiến lược tài chính

Phần 2: Chiến lược tài chính

Bài 3: Chiến lược tài chính

Bài 4: Ba loại báo cáo tài chính

Bài 5: Ý nghĩa của bảng cân đối kế toán

Bài 6: Kết cấu của bảng cân đối kế toán

Bài 7: Tài sản dài

Bài 8: Nguồn vốn

Bài 9: Bảng kết quả kinh doanh

Bài 10: Các định nghĩa về lãi

Bài 11: Bảng lưu chuyển tiền tệ

Phần 3: Các chiến lược tài chính quan trọng

Bài 12: Định nghĩa các chiến lược tài chính

Bài 13: Chiến lược nguồn vốn

Bài 14: Chiến lược tài chính năng động

Bài 15: Chiến lược tài sản

Bài 16: Chi phí và giải pháp

Bài 17: Chiến lược giá

Bài 18: Sản lượng tối ưu

Bài 19: Các chiến lược còn lại

Bài 20: Các chú ý quan trọng

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!

Trả lời