Trang chủ / Marketing / Thiết Lập Trả Lời Tự Động Trên Facebook Messenger
Thiết Lập Trả Lời Tự Động Trên Facebook Messenger 1

Thiết Lập Trả Lời Tự Động Trên Facebook Messenger

Lợi ích từ khóa học

  • Học viên có thể tự tạo ra được một hệ thống trả lời tự động trên Facebook Messenger hoàn toàn miễn phí.
  • Hiểu được một số cách để tối ưu hệ thống bán hàng trên Facebook.
  • Quan trọng nhất, đối với học viên sở hữu các shop và dịch vụ Online thông qua kênh Facebook có thể tiết kiệm nhiều chi phí và thời gian, mà hiệu quả lại tăng cao. Vì hệ thống sau khi được tạo lập sẽ chạy hoàn toàn tự động, miễn phí và liên tục 24/24.

Đối tượng mục tiêu

  • Các shop online, công ty thương mại, hoặc các dịch vụ sử dụng Facebook (Fanpage) làm công cụ kinh doanh
  • Các Fanpage cộng đồng có lượng tương tác lớn

Thông tin Giảng Viên

Giảng viên: Trương Nguyễn Thành Sơn

  • Thạc sĩ kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh tốt nghiệp trường Đại học Tài Chính Marketing trực thuộc Bộ Tài Chính.
  • Giám đốc tại công ty TNHH Linker Vietnam
  • Website quality rater tại Lionbridge Inc., (Contractor of Google)
  • Cofounder Công ty TNHH CAM

Giáo Trình Khóa Học

Phần 1: Đăng ký và làm quen với giao diện hệ thống

Bài 1: Giới thiệu khóa học

Bài 2: Giới thiệu chương

Bài 3: Làm quen với tab Build

Bài 4: Block là gì?

Bài 5: Làm quen với tạo Welcome Message

Bài 6: Làm quen với tạo Default Answer

Bài 7: Làm quen với tạo Block có Text

Bài 8: Làm quen với tạo Block có Gallery

Bài 9: Làm quen với tạo Block có List

Bài 10: Làm quen với tạo Block có Quick Reply

Bài 11: Làm quen với tạo Block có Typing

Bài 12: Làm quen với tab Set Up AI

Bài 13: Làm quen với tab Configure

Bài 14: Làm quen với tab Grow

Bài 15: Làm quen với tab Analyze

Bài 16: Tổng kết chương

Phần 2: Xây dựng hệ thống thông qua tab Build và tab Set Up AI

Bài 17: Giới thiệu chương

Bài 18: Xây dựng Mindmap vấn đề

Bài 19: Xây dựng Welcome Message

Bài 20: Xây dựng các Group Block

Bài 21: Xây dụng Default Answer

Bài 22: Xây dựng Group Block 1

Bài 23: Xây dựng Group Block 1 (tiếp theo)

Bài 24: Xây dựng Group Block 2

Bài 25: Xây dựng Group Block 3

Bài 26: Xây dựng Group Block 4

Bài 27: Tổng kết chương

Phần 3: Hiệu chỉnh các tab Configure, Grow và Analyze

Bài 28: Hiệu chỉnh tab Configure

Bài 29: Hiệu chỉnh tab Grow

Bài 30: Phân tích tab Analyze

Bài 31: Tổng kết chương

Phần 4: Một số lời khuyên để tăng hiệu quả kiểm soát

Bài 32: Một số lời khuyên từ giảng viên

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!

Trả lời