Trang chủ / Lãnh đạo - Quản lý / Tài Chính Kế Toán & Tối Ưu Thuế Dành Cho Giám Đốc
Tài Chính Kế Toán & Tối Ưu Thuế Dành Cho Giám Đốc 1

Tài Chính Kế Toán & Tối Ưu Thuế Dành Cho Giám Đốc

Lợi ích khi tham gia khóa học

Sai lầm công việc có thể khắc phục chứ sai lầm tài chính có thể khiến bạn trả giá đến khốn đốn, khuynh gia bại sản . Bởi vậy sau khi tham gia khóa học này giám đốc / chủ doanh nghiệp có thể:

  • Hiểu và biết cách tổ chức công tác kế toán tài chính, kế toán quản trị, tối ưu thuế. Từ đó biết cách thiết lập các cơ chế kiểm soát & điều hành tài chính kinh doanh hiệu quả hơn, chủ động hơn.
  • Thông thạo đọc & phân tích báo cáo tài chính, đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp qua chỉ số.
  • Thiết lập định mức, kiểm soát định mức chi phí, thực hiện chương trình giảm phí, tăng biên lợi nhuận.
  • Nắm bắt và triển khai công tác lập kế hoạch tài chính kinh doanh & dòng tiền, chuyển sang kinh doanh chủ động.

Thông tin giảng viên.

Thạc sĩ:  VŨ LONG

Chuyên gia cao cấp về tài chính, kế toán, thuế.

Giảng viên cao cấp CEFE – CHLB Đức. Giám đốc hệ thống Startup Việt Nam

Giáo trình khóa học

Bài 1: Chính sách tín dụng doanh nghiệp và quản trị công nợ

Bài 2: Hưỡng dẫn lập kế hoạch bán – doanh thu – chi phí – lợi nhuận

Bài 3: Hướng dẫn lập kế hoạch ngân sách

Bài 4: Kiến thức nền tảng về tài chính và dòng tiền

Bài 5: Lập kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền

Bài 6: Phân tích báo cáo tài chính ( Phần 1)

Bài 7: Phân tích báo cáo tài chính ( Phần 2)

Bài 8: Phân tích báo cáo tài chính ( Phần 3)

Bài 9: Phân tích báo cáo tài chính ( Phần 4)

Bài 10: Setup hệ thống tài chính công ty ( Phần 1)

Bài 11: Setup hệ thống tài chính công ty ( Phần 2)

Bài 12: Setup hệ thống tài chính công ty ( Phần 3)

Bài 13: Setup hệ thống tài chính công ty ( Phần 4)

Video khóa học

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!