Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The High Priestess

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The High Priestess Dẫn nhập: The High Priestess là một lá bài thiên về Tinh thần – thường là với ngụ ý thiên về dục vọng. Rất có thể người hỏi đang trong giai đoạn mà người đó bị hấp dẫn bởi vẻ ngoài …

Read More »

Ý Nghĩa Lá Bài The High Priestess Trong Tarot

II – The High Priestess Thụ Động Vô Thức Tiềm Năng Bí Ẩn   Trong Hành Động: Trạng thái thụ động Rút lui, không còn liên quan Để cho sự việc diễn ra mà không can dự vào Dễ bị tác động Trở nên bình tâm Trở nên thụ động …

Read More »

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Magician

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Magician Dẫn nhập: Thậm chí khi đảo ngược, The Magician sẽ tạo một cách dùng cao hơn – và tốt hơn – đối với tất cả sức mạnh của một người nào đó. Tuy nhiên, chiều ngược có thể biểu thị rằng người đó …

Read More »

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Magician

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Magician Dẫn nhập: The Magician sẽ tạo một cách dùng cao hơn – và tốt hơn – đối với tất cả sức mạnh của một người nào đó. Tinh thần, cảm xúc và những sức mạnh khác nữa. Đây là một lá bài …

Read More »

Ý Nghĩa Lá Bài The Magician Trong Tarot

I – The Magician Hành Động Nhận Thức Có Ý Thức Tập Trung Quyền Lực Trong Hành Động: Bắt đầu hành động Làm việc cần phải làm Nhận ra những tiềm năng của mình Biến những khả năng thành sự thực Làm những gì mình nói Thực hiện kế hoạch …

Read More »

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Fool

Diễn Giải Ngược của Lá Bài The Fool Dẫn nhập: Thậm chí khi đảo ngược, The Fool vẫn là người chỉ ra những thứ mới mẻ; cũng như sự thuần khiết và năng lượng cởi mở của một đứa trẻ. Đây nhìn chung được xem là một lá bài tích …

Read More »

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Fool

Diễn Giải Xuôi của Lá Bài The Fool Dẫn nhập: The Fool luôn luôn là người chỉ ra những thứ mới mẻ; cũng giống như sự thuần khiết và năng lượng cởi mở của một đứa trẻ. Đây nhìn chung được xem là một lá bài tích cực, với lời …

Read More »

Ý Nghĩa Lá Bài The Fool Trong Tarot

0 – The Fool Khởi Đầu Tự Nguyện Tự Phát Niềm Tin Điên Rồ Trong Hành Động Khởi đầu Tiến vào một giai đoạn mới Lăn xả vào con đường mới Mở rộng những hạn định Bắt đầu cái gì đó mới Bắt đầu cuộc phiêu lưu Tiếp tục hành …

Read More »

Ý Nghĩa 22 Lá Ẩn Chính – Major Arcana

Ý Nghĩa Bộ Ẩn Chính Trong Tarot Bộ ẩn chính (major arcana) là những lá bài rất quan trọng trong một bộ bài tarot. Nhìn chung chúng là những lá bài mà một người mới dùng tarot sẽ tìm hiểu đầu tiên; một phần vì chúng ít hơn (có 22 lá …

Read More »

Hộp Gỗ Tarot

Hộp Gỗ Tarot Mô tả: Gỗ xoan đào, kích thước trong 9 cm x 15 cm x 6 cm Giá: 250,000đ. Ưu đãi: 220,000đ khi mua kèm bài Tarot Mô tả: Gỗ xoan đào, kích thước trong 12 cm x 16 cm x 6.5 cm Giá: 280,000đ. Ưu đãi: 250,000đ khi mua kèm bài Tarot Hộp gỗ thích …

Read More »