Trang chủ / Lãnh đạo - Quản lý / Kế Hoạch Tài Chính ​& Kiểm Soát Dòng Tiền
Kế Hoạch Tài Chính ​& Kiểm Soát Dòng Tiền 1

Kế Hoạch Tài Chính ​& Kiểm Soát Dòng Tiền

 Lợi ích khi tham gia khóa học.

  • Ngừa rủi ro mất tiền, chủ động tài chính kinh doanh: Khóa học này giúp CEO / Ban quản lý công ty thoát khỏi những “đau đầu” trong quản trị tài chính mà trước đây thường lặp đi lặp lại. Không còn cảnh “ONE – MAN – SHOW” trong quản lý điều hành, mua bán & công nợ…Ứng dụng, hoạch định ngân sách, giải pháp ứng phó để chủ động tài chính, tối ưu hoạt động trong mọi trường hợp!
  • Xây dựng chiến lược vốn & hoạch định nguồn vốn hằng năm: Vốn không chỉ bó hẹp trong phạm vi vốn góp, nó bao hàm cả công nợ và các nguồn huy động. Hãy hoạch định theo chỉ dẫn và quản trị vốn tối ưu thì dù công ty nhỏ vẫn có khả năng thắng lớn. Hơn nhau là ở tốc độ quay vốn!
  • Lập kế hoạch tài chính hằng năm & triển khai các tháng: Kế hoạch tài chính kinh doanh là kim chỉ nam, là chỉ dẫn rõ nhất cho các bước chuẩn bị và con đường đạt tới mục tiêu chiến lược. Quản trị nội bộ sẽ trở thành sự vụ nếu thiếu hệ thống kế hoạch & báo cáo đồng bộ…
  • Lập kế hoạch & kiểm soát dòng tiền chủ động, an toàn thanh toán: Dòng tiền như dòng máu, thông tin như hơi thở của doanh nghiệp. Chủ động hay không chính nhờ ở khả năng kiểm soát dòng tiền, thực thi hiệu quả tín dụng doanh nghiệp, ngừa rủi ro mất nợ…
  • Giải pháp tối ưu & chủ động tài chính kinh doanh: Thoát khỏi tình trạng có lãi mà không có tiền, chấm dứt việc liên tục xử lý công việc theo sự vụ

Thông tin giảng viên:

Thạc sĩ:  VŨ LONG

Chuyên gia cao cấp về tài chính, kế toán, thuế.

Giảng viên cao cấp CEFE – CHLB Đức. Giám đốc hệ thống Startup Việt Nam

Giáo trình khóa học

Bài 1: Báo cáo thuế trong doanh nghiệp

Bài 2: Chính sách tín dụng và quản trị công nợ

Bài 3: Đăng ký thuế và trình tự hóa đơn

Bài 4: Hướng dẫn hoàn thiện và sử dụng quy chuẩn sử dụng biểu mẫu – dự phòng

Bài 5: Hướng dẫn hoàn thiện và sử dụng biểu mẫu – tối ưu thuế

Bài 6: Hướng dẫn lập kế hoạch bán – doanh thu – chi phí – lợi nhuận

Bài 7: Hướng dẫn lập kế hoạch ngân sách

Bài 8: Kết cấu doanh thu – chi phí – giá vốn

Bài 9: Kiểm soát dòng tiền tối ưu

Bài 10: Lập, đọc và phân tích báo cáo tài chính

Bài 11: Lập kế hoạch tài chính và kiểm soát dòng tiền

Video khóa học

Nội Dung Chỉ Dành Cho Đào Tạo Nội Bộ

Bạn vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung trọn bộ video khóa học!